27

Kvaliteet ja ohutus

Fepdon Medicali eesmärk on luua maailma kaubamärk, mis kavandab, toodab ja müüb meditsiini- ja kaitsetööstuse jaoks vajalikke spetsiaalseid valuvorme, masinaid ja seadmeid.Eesmärgi saavutamiseks töötajate täielikul osalusel.

Keskendutakse klientide ja töötajate rahulolule, nullvea filosoofiaga, et pakkuda tootmis- ja teenindusmentaliteeti.

Vajalike ettevaatusabinõude rakendamine rikete vältimiseks.

Jõuda klientide nõudmistele ja ootustele vastava kvaliteedini meie riigi ja maailmaturu tihedas konkurentsikeskkonnas.

Aktsepteerida ja rakendada pidevat täiustamist ja arengut kui ettevõtte filosoofiat.

Jälgida tähelepanelikult arenevat tehnoloogiat ja jagada seda töötajatega ning pidevalt parandada keskkonnategevuse tulemuslikkust.

Õhu, vee ja pinnase saastamise vältimine.